ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η Ρυθμική Γυμναστική ως Ολυμπιακό Άθλημα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, μέσα από βασικά στοιχεία ακροβατικής γυμναστικής, όπως την απόκτηση δύναμης, ευλυγισίας και εκρηκτικότητας που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των απαιτητικών ασκήσεων και επιδεξιότητας του αθλήματος

Τμήματα Ρυθμικής γυμναστικής κοριτσιών

Η Ρυθμική γυμναστική αποτελεί ένα Ολυμπιακό άθλημα που έχει γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Μέσα απ’ τη ρυθμική κίνηση, τη μουσική και τη χρήση των οργάνων (στεφάνι, κορδέλα, μπάλα και σχοινάκι) συμβάλει στην ανάπτυξη της δύναμης, της εκρηκτικότητας, της ευλυγισίας αλλά και των επιδεξιοτήτων που απαιτεί το άθλημα.

Λειτουργούν τμήματα Ρυθμικής γυμναστικής κοριτσιών από 4 ετών.